Upcoming Courses

Ljetna škola ultrazvuka održava se u dva termina sa istim programom:

7.-11.9.2015.

14.-18.9.2015.