Ultrazvuk zauzima sve važnije mjesto u dijagnostičkim ali i terapijskim postupcima u hitnoj medicini. Dijagnostika patologije u hitnoj medicini čak i kod iskusnijih liječnika nije uvijek jednostavna, iz tog razloga punkcija pod kontrolom ultrazvuka u svrhu preciznije dijagnostike  može biti od velike pomoći. Terapijski pristupi mogu biti značajno različiti kada je u pitanju npr. slobodna tekućina u abdomenu koja može biti krv, ascites, urin ili u prsištu gdje se punkcijom može razlučiti radi li se o krvi, gnojnom sadržaju, seroznom izljevu i sl. Iz tog razloga važno je savladati tehniku navođenja igle pod kontrolom ultrazvuka, a igla tijekom postupka mora biti vidljiva na ekranu ultrazvuka cijelom svojom dužinom kako bi procedura bila sigurna.

Terapijski postupci koristeći punkciju pod kontrolom ultrazvuka mogu biti u smislu drenaža površnih hematoma i abscesa kada osim dijagnostičke potvrde imamo i terapijski učinak drenaže. Aplikacija anestezika u sklopu regionalne anestezije za analgeziju kod prijeloma bedrene kosti te pri repoziciji koštanih fragmenata nakon prijeloma donjeg okrajka palčane kosti mogu biti daljnja korist od interventnog ultrazvuka u hitnoj medicini.

Cijena ovog tečaja je 500,00 kuna.

Detalje za plaćanje primiti ćete nakon prijave na Vaš e-mail.

Privitci:
Datoteka
Preuzmite ovu datoteku (Program.doc)Program.doc