Nadolazeći tečajevi

ODGODA TEČAJEVA

Svi "hands on" tečajevi su prema naputku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a zbog epidemiološke situacije, do daljnjega odgođeni. Odluku možete pronaći u prilogu. 

CERTAIN

On-line tečaj održava se 23.10. 2020. 


U većini medicinskih učilišta Zapadne Europe i SAD-a postoje specijalizirane učionice za učenje određenih medicinskih vještina koje su neophodne u edukaciji liječnika i ostalog medicinskog osoblja koje se ne mogu u potpunosti savladati tijekom boravka na odgovarajućim odjelima, odnosno tijekom kliničke nastave. Jedan od zasigurno najvažnijih segmenata u edukaciji studenata medicine i drugih zdravstvenih grana je kardiopulmonalna reanimacija (KPR). Zbog specifične važnosti kao i uslijed nemogućnosti učenja ovih postupaka na bolesnicima, neophodno je omogućiti studentima i polaznicima tečajeva oživljavanja uvježbavanje navedenih postupaka na sofisticiranim modelima (tzv. "lutke" ili "modeli") u prostoru - učionici isključivo za tu namjenu.

Upravo takav edukacijski poligon za uvježbavanje postupaka KPR-a ustrojen je 2001. godine po uzoru na specijalizirane učionice koje postoje u većini medicinskih učilišta zapadne Europe i SAD-a pod imenom "Kabinet vještina". Proces stvaranja Kabineta vještina započinje Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na čelu s njenim predstojnikom (tada) doc. dr. sc. Alanom Šustićem. Nakon početne ideje i, uz veliku podršku uprave KBC-a Rijeka, pronađen je adekvatan prostor - nekadašnji dječji vrtić u sklopu KBC-a na lokalitetu Sušak. Tijekom 9 godina, osim tehničkog i prostornog razvoja Kabinet vještina je doživio i ekspanziju edukacijskog kadra koji je ujedno i njegov najvrjedniji dio. Od samog početka uz nastavu i tečajeve istovremeno se vodilo računa o edukaciji instruktora, pa je tako broj edukatora - instruktora Europskog vijeća za reanimatologiju (engl. European Resuscitaion Council, ERC) vremenom rastao što je imalo izrazito pozitivan utjecaj na kvalitetu nastave na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje.

Od samog početka rada Kabineta vještina postavljeni su jasni ciljevi i visoki standardi edukacije. Kao osnovne i generalne ciljeve postojanja Kabineta vještina potrebno je istaknuti:

Poboljšanje postotka preživljavanja pacijenata sa zastojem srca

Osnovno zbrinjavanje osoba sa zastojem životnih funkcija

Podizanje nivoa spremnosti/motivacije u spašavanju ljudskih života u medicinskog osoblja i kod "laika"

Primjena univerzalnih algoritama hitnih stanja u cilju pojednostavljenja i standardizacije postupaka

Usklađivanje načina rada i podizanje nivoa znanja pri radu s hitnim pacijentom

Pojednostavljivanje i automatiziranje rada za vrijeme KPR-a

Standardizirani načini rada i učenja u Kabinetu vještina obuhvaćaju vodeći simptom, radnu dijagnozu, proširenu dijagnostiku/hitno liječenje i provjeru radne dijagnoze prema uspjehu terapije. Kako bi se takav način rada mogao ostvariti potrebna je precizna priprema vježbališta, izrada "kulisa" (simulacija stvarnosti) te priprema "scenarija" pojedinih hitnih stanja.

Nadalje, potencira se:

Aktivan rad polaznika na "modelima"

Male grupe polaznika, gotovo individualni pristup učenja (maksimalno 4-6 polaznika po jednom instruktoru)

Čvrsta organizacija vježbališta

Precizno vremensko ograničenje duljine vježbanja

Osnovna načela učenja u Kabinetu vještina obuhvaćaju:

Naglasak na pozitivnosti u radu polaznika

Voditelje/instruktore koji navode polaznike na samostalno prepoznavanje vlastitih grešaka

Analiza pogrešaka i propusta s cijelom grupom

Kako je potreba za edukacijom iz područja reanimatologije postajala sve veća, postojeći je prostor postajao nedostatan, pa je 2010. godine predstojnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje prof. dr. sc. Alan Šustić dobio i iskoristio mogućnost preseljenja Kabineta vještina u nove prostore u sklopu novog Sveučilišnog kampusa u Rijeci, nedaleko od KBC-a Rijeka, lokaliteta Sušak. Do 2012. godine trajalo je opremanje, uređivanje i useljavanje novih prostorija. S obzirom na zahtjevnost nastave i edukacije u Kabinetu, oprema je u potpunosti prilagođena potrebama i instruktora i polaznika.

U godinama pred nama očekujemo daljnje razvijanje Kabineta uz "brandiranje" istoga kao vodećeg simulacijskog centra iz područja reanimatologije u široj regiji.


kabinet vjestina