Nadolazeći tečajevi

ECMO

29.05.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

 

ALS

27.-29.03.2020. 

Više detalja pročitajte ovdje.

UTZ prsnog koša i abdomena u hitnoj medicini

22.04.2020. 

Više detalja pročitajte ovdje.

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija

08.-10.05.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

ETC

15.-17.05.2020.

Direktor tečaja Damir Štiglić - damir.stiglic@gmail.com

Perkutana dilatativna traheostomija - PDT

20.05.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

UZV Pluća i srca u hitnoj intenzivnoj medicini

22.-23.05.2020.

ALS

05.-07.06.2020.

Direktor tečaja: Boban Dangubić - boban.danga@gmail.com

Ljetna škola ultrazvuka

14.-18.09.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

Perkutana dilatativna traheostomija - PDT

11.11.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija

20.-22.11.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

ALS

27.-29.11.2020. 

Više detalja pročitajte ovdje.

Trijaža

Trijaža - tečaj pod vodstvom Kate Ivanišević, mag. bacc

BLS (Basic Life Support) je osnova svake reanimacije, postupak se izvodi bez medicinskih pomagala te je ovaj tečaj pogodan čak i za laike.
Tečaj traje dva dana i sadrži interaktivna predavanja i demonstracije vještina potrebnih za pružanje kvalitetne kardiopulmonalne reanimacije.

Mjesec dana prije početka tečaja biti će uručeni priručnici u kojima je gradivo s tečaja.

Vještine koje se stječu:
bullet black Prepoznavanje začepljenja dišnog puta
bullet black Oslobađanje začepljenog dišnog puta hvatovima, sukcijom, jednostavnim i naprednim pomagalima
bullet black Stabilni bočni položaj
bullet black Davanje umjetnog disanja usta na usta, džepna maska, balon za umjetno disanje s maskom
bullet black Prekordijalni udarac
bullet black Vanjska masaža srca
bullet black Uporaba automatskog vanjskog defibrilatora (AVD-a)

Ciljne grupe:
bullet silver Laici (članovi obitelji srčanih bolesnika koji su osobito ugroženi od zastoja srca)
bullet silver Vozači (polaznici auto škola)
bullet silver Dobrovoljačke jedinice (Crveni križ, GSS i sl.)
bullet silver Vatrogasci i policija
bullet silver Pomorci
bullet silver Studenti medicinskog fakulteta (studij: medicine, dentalne medicine, viših medicinskih sestara i sl.)
bullet silver Medicinske sestre
bullet silver Liječnici

Ciljevi:
bullet red Poboljšanje postotka preživljavanja pacijenata sa zastojem srca
bullet red Osnovno zbrinjavanje osoba sa zastojem životnih funkcija
bullet red Podizanje nivoa spremnosti/motivacije u spašavanju ljudskih života, kod medicinskog osoblja i kod laika

Cijena tečaja za liječnike iznosi  700,00 kuna a za stažiste i medicinske sestre 500,00 kuna.

Detalje za plaćanje primiti ćete nakon prijave na Vaš e-mail.

Privitci:
Datoteka
Preuzmite ovu datoteku (BLS-AED program.pdf)BLS-AED program.pdf