Nadolazeći tečajevi

ECMO

29.05.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

 

ALS

27.-29.03.2020. 

Više detalja pročitajte ovdje.

UTZ prsnog koša i abdomena u hitnoj medicini

22.04.2020. 

Više detalja pročitajte ovdje.

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija

08.-10.05.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

ETC

15.-17.05.2020.

Direktor tečaja Damir Štiglić - damir.stiglic@gmail.com

Perkutana dilatativna traheostomija - PDT

20.05.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

UZV Pluća i srca u hitnoj intenzivnoj medicini

22.-23.05.2020.

ALS

05.-07.06.2020.

Direktor tečaja: Boban Dangubić - boban.danga@gmail.com

Ljetna škola ultrazvuka

14.-18.09.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

Perkutana dilatativna traheostomija - PDT

11.11.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

Ultrazvukom vođena regionalna anestezija

20.-22.11.2020.

Više detalja pročitajte ovdje.

ALS

27.-29.11.2020. 

Više detalja pročitajte ovdje.

Trijaža

Trijaža - tečaj pod vodstvom Kate Ivanišević, mag. bacc

Ljetna škola ultrazvuka obuhvaća upoznavanje s primjenom ultrazvuka kao dijagnostičke i terapijske metode u hitnoj i intenzivnoj medicini tijekom pet dana u vidu:

- Primjene dijagnostičkog ultrazvuka u intenzivnoj medicini
- Primjene ultrazvučnog FAST protokola
- Primjene ehokardiografije u intenzivnoj medicini
- Prepoznavanja osnovne anatomske strukture i patoloških stanja na ultrazvučnom prikazu
- Primjene regionalne anestezije pod kontrolom ultrazvuka
- Primjene ultrazvuka u kateterizaciji krvnih žila

Ciljne grupe:
Liječnici

Ciljevi:
- Naučiti osnove primjene dijagnostičkog ultrazvuka u intenzivnoj medicini.
- Naučiti i znati prepoznati značajke ehokardiografije u intenzivnoj medicini.
- Naučiti i znati primijeniti ultrazvučni FAST protokol.
- Naučiti i znati prepoznati osnovne anatomske strukture i patološke entitete abdominalne šupljine uporabom ultrazvuka.
- Naučiti i znati prepoznati osnovne anatomske strukture i patološka stanja urogenitalnog sustava na ultrazvučnom prikazu.
- Naučiti i znati koristiti ultrazvuk u zbrinjavanju dišnog puta.
- Naučiti i znati prepoznati osnovne promjene pleuralnog prostora i plućnog parenhima uporabom dijagnostičkog ultrazvuka.
- Naučiti i znati izvršiti procjenu hemodinamskog statusa i srčane funkcije bolesnika uporabom ehokardiografije.
- Naučiti temeljne principe primjene regionalne anestezije pod kontrolom ultrazvuka.
- Naučiti osnovne principe primjene ultrazvuka u kateterizaciji krvnih žila.

Cijena Ljetne škole ultrazvuka: 3.750,00 kuna.

Detalje za plaćanje primiti ćete nakon prijave na Vaš e-mail.