Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu

Simulacijski centar

Adresa

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

UVJEŽBAVANJE POSTUPAKA

ALS tečaj – uznapredovalo održavanje života – Advanced Life Support

Tečaj teorijskih i praktičnih vještina intenzivnog tempa

UVJEŽBAVANJE POSTUPAKA

ALS tečaj – uznapredovalo održavanje života – Advanced Life Support

Tečaj teorijskih i praktičnih vještina intenzivnog tempa

ALS tečaj – uznapredovalo održavanje života (uvježbavanje postupaka) – Advanced Life Support

ERC je razvio tečaj naprednog održavanje života (Advanced Life Support – ALS) koji se temelji na ERC smjernicama. ALS tečaj uči teorijske i praktične vještine potrebne za prevenciju ranog stadija kardiopulmonalnog zastoja u odraslih.
ALS tečaj traje dva dana i tempo je intenzivan. ALS priručnik se isporučuje polaznicima mjesec dana prije tečaja, zajedno sa testovima koji se moraju ispuniti i donijeti prvog dana tečaja.
Pretpostavlja se da polaznici vladaju vještinama BLS-a (osnovnog održavanja života).

Vještine koje se stječu:

 • BLS (KPR)
 • Monitoriranje rada srca i procjena hitnog EKG-a
 • Defibrilacija
 • Osiguravanje dišnog puta (postavljanje OF i NF airwaya, ET intubacija, laringealna maska, Combi tubus)
 • Lijekovi i terapija životno ugroženog pacijenta
 • Liječenje reverzibilnih uzroka srčanog zastoja (4H i 4T)
 • Provođenje pojedinih koraka algoritma, te vođenje reanimacijskog tima

Sastav tima za reanimaciju:

 • Polaznik 1 – voditelj tima + rad s defibrilatorom
 • Polaznik 2 – opskrba dišnog puta
 • Polaznik 3 – opskrba EKG-a, defibrilatora, vanjska masaža srca
 • Polaznik 4 – postavljanje venskog puta, davanje lijekova, asistiranje pri intubaciji

Ciljne grupe:

 • Liječnici
 • Više medicinske sestre
 • Studenti (studij medicine, dentalne medicine i studij za više medicinske sestre)

Ciljevi:

Primjena univerzalnih algoritama hitnih stanja u cilju pojednostavljenja i standardizacije postupaka.
Usklađivanje načina rada i podizanje nivoa znanja pri radu s hitnim pacijentom.
Pojednostavljivanje i automatiziranje rada za vrijeme kardiopulmonalne reanimacije (KPR-a).
Poboljšanje postotka preživljavanja pacijenata sa zastojem srca.

Cijena ovog tečaja iznosi 500,00 €.

ALS program

Za prijavu na ALS tečaj, te detalje o uplati kliknite na logotip:

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc

 

S VAMA OD

2001

STVARANJE KABINETA VJEŠTINA

NAJVIŠI STANDARDI

Proces stvaranja Kabineta vještina započinje Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na čelu s njenim predstojnikom (tada) doc. dr. sc. Alanom Šustićem.

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi