Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu

Simulacijski centar

Adresa

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

UPOZNAVANJE S PRIMJENOM ULTRAZVUKA

Ljetna škola ultrazvuka

Tečaj terapijskih metoda u trajanju od pet dana

UPOZNAVANJE S PRIMJENOM ULTRAZVUKA

Ljetna škola ultrazvuka

Tečaj terapijskih metoda u trajanju od pet dana

Ljetna škola Alana Šustića “Ultrazvuk u hitnoj i intenzivnoj medicini”

Ljetna škola Alana Šustića obuhvaća upoznavanje s primjenom ultrazvuka kao dijagnostičke i terapijske metode u hitnoj i intenzivnoj medicini tijekom pet dana u vidu:

 • Primjene dijagnostičkog ultrazvuka u intenzivnoj medicini
 • Primjene ultrazvučnog FAST protokola
 • Primjene ehokardiografije u intenzivnoj medicini
 • Prepoznavanja osnovne anatomske strukture i patoloških stanja na ultrazvučnom prikazu
 • Primjene regionalne anestezije pod kontrolom ultrazvuka
 • Primjene ultrazvuka u kateterizaciji krvnih žila

Ciljne grupe:
Liječnici

Ciljevi:

 • Naučiti osnove primjene dijagnostičkog ultrazvuka u intenzivnoj medicini.
 • Naučiti i znati prepoznati značajke ehokardiografije u intenzivnoj medicini.
 • Naučiti i znati primijeniti ultrazvučni FAST protokol.
 • Naučiti i znati prepoznati osnovne anatomske strukture i patološke entitete abdominalne šupljine uporabom ultrazvuka.
 • Naučiti i znati prepoznati osnovne anatomske strukture i patološka stanja urogenitalnog sustava na ultrazvučnom prikazu.
 • Naučiti i znati koristiti ultrazvuk u zbrinjavanju dišnog puta.
 • Naučiti i znati prepoznati osnovne promjene pleuralnog prostora i plućnog parenhima uporabom dijagnostičkog ultrazvuka.
 • Naučiti i znati izvršiti procjenu hemodinamskog statusa i srčane funkcije bolesnika uporabom ehokardiografije.
 • Naučiti temeljne principe primjene regionalne anestezije pod kontrolom ultrazvuka.
 • Naučiti osnovne principe primjene ultrazvuka u kateterizaciji krvnih žila.

Cijena Ljetne škole ultrazvuka: 750,00 €.

Detalje za plaćanje primiti ćete nakon prijave na Vaš e-mail.

Ljetna škola Alana Šustića – Program

 

S VAMA OD

2001

STVARANJE KABINETA VJEŠTINA

NAJVIŠI STANDARDI

Proces stvaranja Kabineta vještina započinje Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na čelu s njenim predstojnikom (tada) doc. dr. sc. Alanom Šustićem.

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi