Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu

Simulacijski centar

Adresa

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

DRUŠTVO ZA ANESTEZIOLOGIJU

CEEA – Committee for European Education in Anaesthesiology

Tečaj za specijaliste i specijalizante anesteziologije

DRUŠTVO ZA ANESTEZIOLOGIJU

CEEA – Committee for European Education in Anaesthesiology

Tečaj za specijaliste i specijalizante anesteziologije

CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) – Neurologija, neurokirurgija, regionalna anestezija i liječenje boli

Od 2011. godine u Hrvatskoj se održavaju CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology) tečajevi koji se organiziraju se po točno definiranim propozicijama. Tečaj organizira nacionalno društvo za anesteziologiju u suradnji s akademskim autoritetima u zemlji te uz pomoć Europskog društva za anesteziologiju i intenzivnu medicinu (ESAIC, European Society of Anaesthesiology and Intensive Care).

Organizacija Tečaja je u nadležnosti Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora (HDARIM-HLZ).

CEEA tečajevi su namijenjeni specijalistima i specijalizantima anesteziologije. Jedna ciklus obuhvaća šest CEEA tečaja koji se u Hrvatskoj održavaju svake godine i traju dva dana. Teme tečaja su sljedeće:

1. CEEA tečaj: Grudni koš i disanje

2. CEEA tečaj: Srce i cirkulacija

3. CEEA tečaj: Intenzivna, hitna i transfuzijska medicina

4. CEEA tečaj: Majka i dijete, Neželjene rekcije

5. CEEA tečaj: Neurologija, neurokirurgija, regionalna anestezije i liječenje boli

6. CEEA tečaj: Specifična domene perioperacijske medicine

Za sve informacije molimo Vas da se obratite na: kabinet.vjestina@gmail.com

Detalje za plaćanje primiti ćete nakon prijave na Vaš e-mail.

Program CEEA tečaja

 

S VAMA OD

2001

STVARANJE KABINETA VJEŠTINA

NAJVIŠI STANDARDI

Proces stvaranja Kabineta vještina započinje Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na čelu s njenim predstojnikom (tada) doc. dr. sc. Alanom Šustićem.

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi