Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu

Simulacijski centar

Adresa

Kampus Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

Sigurnost i djelotvornost anestezije

Blokovi trupa pod kontrolom ultrazvuka

Tečaj za sigurnije liječenje bolesnika

Sigurnost i djelotvornost anestezije

Blokovi trupa pod kontrolom ultrazvuka

Tečaj za sigurnije liječenje bolesnika

Blokovi trupa pod kontrolom ultrazvuka

Ovaj tečaj omogućit će sudionicima stjecanje znanja i vještina neophodnih za kompetentno izvođenje ultrazvukom vođenih blokova perifernih živaca trupa.

Ultrazvukom vođeni blokovi perifrenih živaca trupa povećat će sigurnost i djelotvornost regionalne anestezije u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Usvajanje suvremenih tehnika izvođenja anestezije doprinijet će unaprijeđenju kliničke anestezije i
sveukupnom sigurnijem liječenju bolesnika.

Strukturiranim edukacijskim pristupom uz korištenje živih modela, fantoma i modernih tehničkih pomagala na kraju tečaja polaznici bi trebali steći napredna znanja, vještine, te komunikacijske sposobnosti neophodne za samostalno izvođenje ultrazvukom vođenih blokova perifernih živaca trupa.6. CEEA tečaj: Specifična domene perioperacijske medicine

Za sve informacije molimo Vas da se obratite na: kabinet.vjestina@gmail.com

Detalje za plaćanje primiti ćete nakon prijave na Vaš e-mail.

Program tečaja

 

S VAMA OD

2001

STVARANJE KABINETA VJEŠTINA

NAJVIŠI STANDARDI

Proces stvaranja Kabineta vještina započinje Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na čelu s njenim predstojnikom (tada) doc. dr. sc. Alanom Šustićem.

Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - ERC
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Crorc
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HTD
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - HDARIM
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - Medri
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - KbcRi
Kabinet vještina Rijeka | Medicinski tečajevi | Medicinske edukacije | Specijalizirana medicinska učionica - FzsRi